Prva radionica projekta: „Uvod u Lisabonski sporazum za osoblje i članove parlamenta BiH“

Lisabonski sporazum uvodi važne inovacije u način donošenja odluka u EU. Međutim, zbog širokog spektra domaćih političkih pitanja koja dominiraju u BiH, utjecaju Lisabonskog sporazuma na EU i na države potencijalne kandidate za članstvo u EU nije posvećeno dovoljno pažnje. Stoga je cilj ovog projekta da pruži detaljan pregled ključnih promjena koje su uvedene u načinu na koji funkcioniše EU kroz Lisabonski sporazum.

Vanjskopolitička inicijativa počinje sa implementacijom projekta „Uvod u Lisabonski sporazum za osoblje i članove parlamenta BiH“ koji financira Britanska ambasada u Sarajevu. Prva radionica održana je 30.-31.03.2011. godine na temu „Uvod u Lisabonski sporazum“ na kojem su učestvovali parlamentarci i stručno osoblje Narodne skupštine Republike Srpske i Parlamenta Federacije BiH te Parlamentarne skupštine BiH. Za ovu priliku VPI BiH pripremila je i Vodić kroz Lisabonski sporazum i evropske integracije BiH, kao i Imenik evropskih integracija.

U tu svrhu planiramo organizaciju četiri seminara, koji će obuhvatiti prezentacije o ključnim područjima institucionalnog razvoja: proširenje polja suodlučivanja između Europskog parlamenta i Vijeća; novu ulogu državnih parlamenata u sklopu novih odredbi u Sporazumu; promjenu prirode predsjedavanja EU sa stvaranjem stalnog Predsjednika EU; novu arhitekturu za upravljane vanjskom politikom EU koja proizlazi iz izmjene uloge Visokog predstavnika te uspostavljanje Evropske službe za vanjsko djelovanje.