Održana prezentacija Državnog PAR monitora 2021./2022.

Categories:
Comments: 4

Danas je u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BH, u Velikoj sali Općine Vogošća održana prezentacija Državnog izvještaja praćenja reforme javne uprave 2021./2022. Izvještaj je rezultat dvogodišnjeg istraživanja koje je dio regionalnog projekta Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER 2.0), a koji u Bosni i Hercegovini implementira Vanjskopolitička inicijativa BH, u sklopu mreže Think for Europe (TEN).

Prezentaciju je održao Haris Ćutahija, direktor Vanjskopolitičke inicijative BH, a o izvještaju su diskutovali i Emsad Dizdarević iz Transparency International i prof. dr. Elmir Sadiković sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Učesnici su bili predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, uključujući i Ured Koordinatora za reformu javne uprave BiH, nevladinih organizacija, te eksperti iz oblasti reforme javne uprave.

Izvještaj je obuhvatio šest oblasti reforme javne uprave: strateški okvir reforme, izradu i koordinaciju izrade javnih politika, državno-službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima, odgovornost, pružanje usluga, te upravljanje javnim finansijama. Istraživanje se oslanjalo na podatke institucija, ispitivanje stavova građana, organizacija civilnog društva i državnih službenika, te na većem broju intervjua i fokus grupa.

Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi reforme javne uprave, a kako je to jedan od četrnaest ključnih prioriteta čije ispunjavanje je preduslov otvaranja pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, pred Bosnom i Hercegovinom je težak zadatak. U toku diskusije, Ćutahija je predstavio i preporuke za institucije u svih šest oblasti koje su dio Izvještaja, a koje bi znatno pomogle državi da ispuni ovaj dio uslova.

Leave your comment