Aktuelnosti iz Brisela: ko je za šta odgovoran?

Categories:
Comments: 3

Autor: Daniel Lazarević.

Dva mjeseca nakon preporuke Evropske komisije o dodjeli kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini, isto su učinili i ministri za evropske poslove država članica na sastanku Vijeća za opće poslove. Ubrzo nakon toga, Evropsko vijeće potvrdilo je kandidatski status ovoj zemlji, koji predstavlja ključni korak na njenom putu prema EU. I dok bosanskohercegovački građani, a pogotovo „vrijedni“ političari, proslavljaju ovaj historijski trenutak, situacija u Briselu nije bajna. Naime, predstavničko tijelo građana EU, odnosno Evropski parlament, pogođeno je nezapamćenom krizom izazvanom hapšenjem nekolicine bivših i sadašnjih članova i zaposlenika ove institucije u okviru antikoruptivne akcije belgijske policije.

Kao što možemo vidjeti, Evropska unija ima složen institucionalni sistem u kojem se ovlasti dijele između različitih institucija (horizontalna podjela), ali i između EU i država članica (vertikalna podjela). U ovom tekstu će biti pojašnjene ovlasti i rad institucija EU, s fokusom na aktuelnosti u istim i na njihovu ulogu u procesu proširenja.

Cijeli blog preuzmite ovdje: Aktuelnosti iz Brisela: ko je za šta odgovoran?
Blog nastao u sklopu programa “Aktuelna vanjska politika”

Krajnji rezultat pregovora je ugovor o pristupanju Evropskoj uniji kojeg Vijeće EU mora jednoglasno odobriti te isti mora dobiti suglasnost Evropskog parlamenta. Ugovor zatim potpisuju sve države članice EU-a i država pristupnica, koji se potom mora ratificirati u svakoj od tih zemalja prije stupanja na snagu. Ali o tom potom…

Leave your comment