Prednosti i nedostaci bh. ekonomske diplomatije

Categories:
Comments: 0

Autorica: Amina Osmanović

Ekonomska diplomatija označava diplomatske aktivnosti usmjerene na unapređenje i zaštitu ekonomskih interesa zemlje.  Predstavlja skup vještina pregovaranja i nastupanja u međunarodnoj zajednici, kao i prikupljanje informacija koje su od značaja za ekonomiju države radi postizanja što bolje pozicije na svjetskom tržištu. Ubrzan razvoj svjetske privrede i globalne konkurencije zahtjeva od države pronalaženje novih oblika aktivnosti i borbe na konkurentnoj globalnoj sceni. Upravo taj novi oblik aktivnosti i borbe na globalnoj sceni naziva se ekonomska diplomatija i ima ključnu ulogu u privlačenju direktnih stranih investicija. Druga važna uloga ekonomske diplomatije je osigurati izvoz domaće proizvodnje roba i usluga i uvoz.

Cijeli blog preuzmite ovdje: Prednosti i nedostaci bh. ekonomske diplomatije
Blog nastao u sklopu programa “Aktuelna vanjska politika”

Cjelokupni koncept ekonomske diplomatije treba unaprijediti jer trenutna situacija nije zadovoljavajuća. Mnogo se priča, usvajaju se razne strategije i planovi, ali bez konkretnih rezultata. Državni vrh treba da odredi načine i da do kraja sprovede ciljeve i politike ekonomske diplomatije. Potrebno je uložiti mnogo više resursa i energije u kadar koji bi se bavio ekonomskim lobiranjem i marketinškim predstavljanjem zemlje. Drugim riječima, potrebno da se Bosna i Hercegovna brendira kao poželjna zemlja za strane investicije, u čemu ekonomska diplomatija ima ključnu ulogu.

Leave your comment