Jačanje principa rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja Evropskoj uniji

Categories:
Comments: 0

Autorica: Adisa Čakanović

Predsjedništvo BiH je 13. marta 2018. godine usvojilo Strategiju vanjske politike Bosne i Hercegovine 2018.–2023. Novom strategijom je predviđeno da BiH “aktivno prati Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije.“ BiH i susjedne zemlje kao glavni vanjskopolitički cilj imaju integraciju u EU i aktivno moraju raditi na usvajanju zakona, vrijednosti i normi EU te ih inkorporirati u vlastito zakonodavstvo i društvo. Jedan od njih je princip rodne ravnopravnosti, odnosno ravnopravnosti spolova kao jedan od ključnih elemenata demokratskog uređenja. Bosna i Hercegovina je zemlja tradicionalnog društva u kojem se žene svakodnevno bore za bolji položaj. Uvriježeni stereotipi o ulozi žena u društvu, nižim plaćama i dužim periodima nezaposlenosti samo su neki od problema sa kojima se suočavaju žene u Bosni i Hercegovini.

Cijeli blog preuzmite ovdje: Jačanje principa rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja Evropskoj uniji
Blog nastao u sklopu programa “Aktuelna vanjska politika”

Primjera radi, u izvještaju Evropske komisije o BiH za 2021. godinu istaknuto je da su žene nedovoljno zastupljene u politici i javnom životu te da se procjene uticaja na ravnopravnost polova ne provode u skladu sa zakonom. Uz to, procjenjuje se da žene zarađuju oko 78% do 85% plate muškarca za istu poziciju i da predstavlja problem to što je pitanje porodiljskog, roditeljskog i porodičnog odsustva različito je regulisano u entitetima i među kantonima.  Iz navedenih razloga dolazi se do zaključka da je i dalje neophodno više raditi na unapređenju i efikasnoj provedbi propisa o rodnoj ravnopravnosti, kao i na usklađivanju istih na teritoriji cijele BiH, jer će to pozitivno utjecati, ne samo na integracijski proces, već na cjelokupno društvo.

Leave your comment