Višegradska grupa podržava region Zapadnog Balkana (ZB6) i model Zajedničkog regionalnog tržišta

Categories:
Comments: 6

Crnogorska panevropska unija organizovala je 15. septembra 2022. međunarodnu konferenciju posvećenu jačanju regionalne ekonomske saradnje „JEDNO TRŽIŠTE ZA POST-COVID OPORAVAK: PODRŠKA VIŠEGRADSKE ČETVORKE PROMOCIJI ZAJEDNIČKOG REGIONALNOG TRŽIŠTA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA“ , koju je podržao Međunarodni Visegradski Fond. Konferenciju je otvorio ambasador Republike Slovačke u Crnoj Gori, g-din Boris Gandel, generalna direktorica direktorata za EU u Ministarstvu vanjskih poslova, g-đa Snežana Radović i prof. Gordana Đurović, predsjednica Crnogorske panevropske unije. U dva panela, učestvovali su autori istraživanja iz 10 zemalja, a na kraju konferencije utvrdjene su zaključne ocjene i preporuke skupa. Konferencija je održana u hibridnom formatu.

To je finalni događaj jednogodišnjeg projekta i istraživanja konzorcijuma 10 partnerskih organizacija iz deset zemalja (Višegradska grupa i Zapadni Balkan). Projekat ima za cilj razmjenu iskustava i prenos znanja i preporuka za jačanje regionalne ekonomske saradnje u regiji kroz dalje jačanje inkluzivnog oblika ekonomske saradnje kroz Zajedničko regionalno tržište u okviru Berlinskog procesa. Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja, sa posebnim fokusom na prednosti i nedostatke modela Zajedničkog regionalnog tržišta u okviru Berlinskog procesa koji okuplja šest vlada zemalja regije i EU,  i modela inicijativa Otvoreni Balkan, čija inkluzivnost se zaustavila na tri zemlje regije.

Leave your comment