Održan sastanak direktora Vanjskopolitičke inicijative BH i Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH 

Categories:
Comments: 4

Danas je Haris Ćutahija, direktor Vanjskopolitičke inicijative BH, u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara BiH bio na sastanku sa ambasadorom Edinom Dilberovićem, direktorom DEI. 

Ćutahija je na sastanku Dilberovića upoznao sa trenutnim aktivnostima Vanjskopolitičke inicijative BH, sa posebnim naglaskom na WeBER2.0 (Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu), te o iskustvima i izazovima u provođenju projekta. 

Dilberović je govorio o aktivnostima Direkcije za evropske integracije i izazovima Bosne i Hercegovine na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali i o dosadašnjem napretku. 

Nakon diskusije o procesu evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, na sastanku je naglašeno da je reforma javne uprave bitan uslov za pristupanje Evropskoj uniji, te da saradnja Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH i Vanjskopolitičke inicijative BH može doprinijeti tom procesu. Provođenje reforme javne uprave inače je jedan od četrnaest ključnih prioriteta koje je Evropska komisija stavila pred Bosnu i Hercegovinu, a i značajan broj uslova koje će Bosna i Hercegovina morati ispuniti nakon otvaranja pregovora o pristupanju će se odnositi upravo na taj proces. 

Leave your comment