Regionalna ekonomska saradnja u V4 i ZB6: razmjena iskustva i znanja u kontekstu zajedničkog regionalnog tržišta i oporavka nakon COVID-a

Categories:
Comments: 2


Ova knjiga pod nazivom „Regionalna ekonomska saradnja u V4 i ZB6: razmjena iskustva i znanja u
kontekstu zajedničkog regionalnog tržišta i oporavka nakon COVID-a“ jedan je od ključnih rezultata
projekta „V4 podrška za promociju zajedničkog regionalnog tržišta ZB6: jedno tržište za post-COVID
oporavak“ podržan od strane Međunarodnog višegradskog fonda. Sprovedeno istraživanje
posvećeno je analizi razlike u ekonomskoj saradnji prije i nakon ulaska u EU ekonomija V4 i kako
ubrzati proces evropske integracije privreda ZB6, sa fokusom na bližu ekonomsku saradnju između
V4 i ZB6 u post-COVID periodu.
Projekat ima regionalni značaj jer je njegov fokus na regionalnoj ekonomskoj integraciji kroz razvoj
zajedničkog regionalnog tržišta WB6 koristeći iskustva iz bivše CEFTA, CEFTA 2006 i V4 iskustava
nakon punopravnog članstva u EU i integracije u jedinstveno tržište (iskustvo Poljske, Mađarske,
Češke i Slovačke). Ovaj projekat je fokusiran na unapređenje regionalne ekonomske saradnje na dva
nivoa: između zemalja Zapadnog Balkana i između WB6 i V4 regiona. Poseban fokus je stavljen na
implikacije koje CRM akcioni plan može donijeti na cijeli region u smislu podsticanja razvoja i rasta
kroz regionalnu saradnju.


Knjigu možete preuzeti ovdje. – REGIONALNA EKONOMSKA SARADNJA U V4 I ZB6: RAZMJENA ISKUSTVA I ZNANJA U KONTEKSTU ZAJEDNIČKOG REGIONALNOG TRŽIŠTA I OPORAVKA NAKON COVID-A

Leave your comment