Suverena BiH: na koji način strane sile utječu na nezavisnost države

Categories:
Comments: 0

Autorica: Lejla Dautbašić

Bosna i Hercegovina (BiH) je bila, a i sada je, politički izazovno područje, zbog jedinstvenog ustava i unutarnje organizacije, koji su kao takvi, postavljeni krajem rata 1995. godine. Od tog perioda do danas, upravo ta jedinstvenost, koja neizbježno vodi ka komplikaciji sistema, jedan je od razloga zbog kojih strani akteri moraju intervenisati. Međunarodna zajednica je od početka rata 1990ih tražila široko prihvaćen model između triju sukobljena nacionalna državna modela. Međunarodna arbitraža u slučaju BiH pokazala je da su, uz institucionalne strukture poput Ujedinjenih naroda (UN) i Evropske unije (EU), konferencije velikih zemalja ostale način djelovanja u svijetu. Sam kraj rata bio je posredovan od strane međunarodne zajednice, a njena prisutnost je neizbježna, prvo kroz Ured visokog predstavnika (OHR), pa do rezolucija u stranim zemljama koje se tiču BiH, kao što je rezolucija Bundestaga „Podrška Bosni i Hercegovini na putu ka boljoj budućnosti“, koja je povećala prisutnost stranih vojnika na teritoriji BiH, kroz misiju EUFOR-a. Primjere miješanja u politiku BiH moguće je naći veoma lako, jer dolaze sa svih strana.

Cijeli blog preuzmite ovdje: Suverena BiH: na koji način strane sile utječu na nezavisnost države
Blog nastao u sklopu programa “Aktuelna vanjska politika”

Odluka njemačkog Bundestaga je usvojena zbog poboljšanja političke okoline, i dokaz da Njemačka podržava demokratski razvoj politike u BiH. Negodovanje na sadržaj rezolucije od strane hrvatskih i srpskih predstavnika nije u skladu sa onim što promoviše rezolucija Bundestaga, što je zaustavljanje produbljivanja nacionalističkih i etničkih podjela i širenja govora mržnje. Jedan od najvećih problema u političkoj atmosferi BiH je segregacija naroda po etničkoj osnovi, a političari takve ideje koriste za svoje političke propagande i za mobilizaciju naroda da glasa za partije koje promovišu takve narative. Potrebno je naći načine da se nacionalistička propaganda smanji, odnosno manje promovišu narativi koji manipulišu snetimentima stanonvištva. Građani u BiH imaju mnogo više moći nego što misle, te jedan od najrealnijih rješenja za smanjenje stranog utjecaja u državi jeste upravo u njima. Ustav države mogu promijeniti samo građani, kroz parlament koji je upravo izabran od strane građana, stoga uloga Visokog predstavnika, kao i razne rezolucije ili odluke koje su donesene van teritorije BiH, ne mogu biti utjecajnije na bh. politiku koliko može glas građana.

Leave your comment