KONFERENCIJA ”Stari izazovi, nove perspektive: Evropski put Bosne i Hercegovine”

Categories:
Comments: 0

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine uz podršku Heinrich Böll Stiftung Sarajevo organizovala je konferenciju hibridnog karaktera (uživo, ali i online) koja se održala danas u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo (Kemala Kapetanovića 17) sa početkom u 10h. Kao panelista konferencije učestvovao je i direktor Vanjskopolitičke inicijative – Haris Ćutahija.

Naime, u javnom prostoru u Bosni i Hercegovini se usljed novonastalih okolnosti na međunarodnoj političkoj sceni sve više spominje zapostavljena evropska perspektiva ove zemlje. Propituje se napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu sa fokusom na političke i ekonomske kriterije te usklađenost sa zakonodavstvom EU. Sve češće se spominje 14 prioriteta navedenih u Mišljenju Evropske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine koji uslovljavaju kandidatski status. Civilno društvo je gotovo u potpunosti isključeno iz reformskih procesa kao što je bio slučaj sa netransparentnim pregovorima o izmjenama izbornog zakonodavstva. Sve češće se može čuti narativ o ubrzanom pristupu Evropskoj uniji, što nije utemeljeno niti u jednom potezu institucija Unije. Sa druge strane, svjedočimo proaktivnom djelovanju europarlamentaraca_ki koji u Evropskom parlamentu zagovaraju jače prisustvo Evropske unije u Bosni i Hercegovini i aktivniju ulogu u rješavanju dugogodišnje političke krize.

Zbog svega navedenog organizacijom ove konferencije inicirao se dijalog između predstavnika_ca civilnog društva, europarlamentaraca_ki i zastupnika_ca u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Cilj je bio razgovarati o različitim putanjama Bosne i Hercegovine prema integraciji u EU, a koji su javno aktualizovane te o ulozi i očekivanjima od svih aktera u ovom procesu.

Leave your comment