Analiza: ULOGA VANJSKE POLITIKE U BORBI PROTIV PANDEMIJE

Categories: ,
Comments: 0

Autor: Mahir Sijamija

Sažetak

Bosna i Hercegovina svoju vanjsku politiku provodi bez Zakona o vanjskim poslovima, te je jedina zemlja u regiji zapadnog Balkana koja nema usvojen normativni okvir za provođenje vanjske politike. Institucije BiH su ad hoc rješenjima kreirale niz mjera i pravila vanjskopolitičkog djelovanja u borbi s pandemijom. Koristeći konvencionalne alate diplomatije razvio se diskurs da je BiH oslonjena samo na donacije, te je bila predmetom osuda javnosti. BiH je svoje diplomatske aktivnosti usmjerila kroz bilateralan odnos i traženje pomoći kod ključnih vanjskopolitičkih partnera.

BHS verzija PDF* Uloga vanjske politike u borbi protiv pandemije

Leave your comment