Program malih grantova u okviru WeBER 2.0 projekta: Sastanak sa grantistima iz Bosne i Hercegovine

Categories:
Comments: 2

U drugoj polovini decembra su predstavnici Vanjskopolitičke inicijative BH Haris Ćutahija, istraživač, i Hata Kujraković, službenica za projekte na WeBER 2.0 projektu,  organizovali niz sastanaka sa grantistima iz Bosne i Hercegovine:

  1. Agencija za razvoj preduzeća EDA
  2. Humanity in Action Bosnia and Herzegovina
  3. Sindikat uprave Republike Srpske
  4. Udruženje građana DEMOS Brčko Distrikt BiH
  5. Centar za istraživanje i studije GEA

Razgovarali su o implementaciji projekata i saradnji u okviru Programa malih grantova za organizacije civilnog društva za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou . Program malih grantova se provodi u sklopu projekta „Osnaživanje civilnog društva zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER 2.0),” koji finansira Evropska unija, a kojeg u BiH provodi Vanjskopolitička inicijativa BH s partnerima iz Mreže TEN – Think for Europe Network i u saradnji sa briselskim European Policy Centre.

Leave your comment