Švicarska: Stalna neutralna sila i njeno potencijalno nestalno mjesto u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda

Categories: ,
Comments: 0

Autorice: Emina Kuhinja, Hata Kujraković

Ovaj rad je rezultat dvodnevne radionice sa studentima Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva i Banja Luke, koju je realizovala Vanjskopolitička inicijativa BH u okviru saradnje sa Ambasadom Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Stavovi, mišljenja i zaključci u ovom tekstu ne moraju nužno odražavati stavove Švicarske ambasade u BiH i Vanjskopolitičke inicijative BH.

____________________________________________

Istu možete u cijelosti preuzeti na: Švicarska: Stalna neutralna sila i njeno potencijalno nestalno sjedište u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda

Leave your comment