Održana prezentacija analize: „Meka diplomatija Sjeverne Makedonije kao odgovor na moć prinude njenih susjeda“

Categories:
Comments: 3

Vanjskopolitička inicijativa BH u suradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert Stiftung BiH organizovala je online prezentaciju političke analize: Meka diplomatija Sjeverne Makedonije kao odgovor na moć prinude njenih susjeda, autorice Lejle Ramić Mesihović. Lejla je docentica na Odsjeku za međunarodne odnose i evropske studije na Međunarodnom univerzitetu Burch u Sarajevu. Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu iz oblasti diplomatije, te 15 godina je radila kao službenica u Delegaciji Evropske unije u BiH i kao savjetnica u Uredu specijalnog predstavnika EU za BiH (EUSR), prateći, i dijelom usmjeravajući evoluciju odnosa EU prema BiH i spremnost BiH na strukturalnu prilagodbu. U bogatoj profesionalnoj karijeri bavila se i novinarstvom te je kao konsultant radila na značajnom broju projekata koje su u BiH finansirale međunarodne organizacije.

Prezentacija je okupila veliki broj članova akademske zajednice, predstavnika institucija, civilnog društva, predstavnici medija, te ostale zainteresirane sa prostora regije Zapadnog Balkana. Panelisti na ovoj analizi su bili: Nedžma Džananović Miraščija (profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu), Ambasador Andrej Lepavcov (specijalni savjetnik Ministra vanjskih poslova Republike Sjeverne Makedonije), dr. Malinka Ristevska Jordanova (članica Upravnog odbora Instituta za evropske politike – Skoplje EPI), te su se prisutnima obratili Rasim Ibrahimagić (naučni saradnik FES BiH) i Anida Šabanović (direktorica VPI BH). Cilj ove političke analize bio je da na jednostavan i razumljiv način predstavi uloga položaj i meka diplomatija Sjeverne Makedonije kao odgovor na moć prinude njenih susjeda.

Od proglašenja nezavisnosti 1992. godine, suverenitet i pravo na postojanje Republike Sjeverne Makedonije je konstantno se dovodi u pitanje. Dominantni problem i ozbiljno ograničenje međunarodnih interakcija Sjeverne Makedonije i borbe za priznanje dolazili su iz Grčke, koja je dovodila u pitanje pravo nove države na bilo kakvu vezu sa identitetom antičke Makedonije. Poslije tri decenije spora i borbe sa diplomatskim nasrtajima od strane susjeda, Republika Makedonija je promijenila svoj ustavni naziv u Republika Sjeverna Makedonija nakon što je njen socijaldemokratski premijer Zoran Zaev potpisao Prespanski sporazum sa tadašnjim grčkim premijerom Alexisom Tziprasom. Neinvazivna i kooperativna vanjska politika sadašnje vlade Sjeverne Makedonije ponovo je uvela i afirmirala pacifističke i kolaborativne vanjske politike koje su rezultirale inicijativom Prespanskog foruma.

Ovo je kontekst u kome ovaj rad treba da doprinese razumijevanju efikasnosti primjene imperativa dobrosusjedskih odnosa od strane države van Evropske unije, u prilično neprijateljskom okruženju koristeći pretvaranje bilateralnih pitanja u multilateralne sporove protiv države formirane unutar regiona Vardarske Makedonije. Analitička metoda uključuje intervjue, analizu medijskog sadržaja, pregled relevantnih dokumenata.

Leave your comment