Održana prezentacija analize: Uloga vanjske politike BiH u borbi protiv pandemije COVID-19

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH u suradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert BiH organizovala je online prezentaciju političke analize: Uloga vanjske politike BiH u borbi protiv pandemije COVID-19, autora Mahira Sijamije. Panelisti na ovoj analizi su bili: Martina Mlinarević (ambasadorica BiH u Češkoj), Strahinja Subotić (programski menadžer i viši istraživač CEP Srbija), Adnan Huskić (politički analitičari univerzitetski profesor), Jasmin Hasić (profesor u Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju), Rasim Ibrahimagić (naučni saradnik FES BiH), te Anida Šabanović (direktorica VPI BH).

Prezentacija je okupila veliki broj članova akademske zajednice, predstavnika institucija, civilnog društva, predstavnici medija, te ostale zainteresirane sa prostora regije Zapadnog Balkana. Cilj ove političke analize bio je da na jednostavan i razumljiv način predstavi uloga vanjske politike BiH u borbi protiv pandemije COVID-19.

U martu 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija zvanično je proglasila stanje pandemije u svijetu sa ciljem ukazivanja i alarmiranja svim zemljama da počnu primjenjivati sve moguće mjere za ograničenje širenja virusa. Tokom narednih mjeseci građani su bili u kućnim izolacijama, zatvoreni u granicama svojih država, strogo poštujući epidemiološke brojne mjere vlasti. Nakon ovih alarmantnih epidemioloških mjera, nastala je potreba za razvijanjem efikasnijeg kriznog menadžmenta zaštite zdravlja građana, kako u svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini. Ova vanjskopolitička analiza ima za cilj da sagleda i analizira ulogu i oblikovanje vanjske politike unutar međunarodnog odgovora na pandemiju. Analiza se bazira na odgovoru na pitanje, kako je Bosna i Hercegovina odgovorila na krizu kroz nekonvencionalne alate i taktike institucionalnog diplomatskog djelovanja?

Leave your comment