Male države na raskršću geopolitičkih žarišta

Categories:
Comments: 3

Autori: Dijana Petrušić, Harisa Bojčić, Omar Memišević, Ognjen Knežević, Srđan Jelisić

Kandidatura Švicarske za članstvo nestalne članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) u mandatu 2023/2024 autorima donosi pitanje kakva je to zapravo uloga malih država u trenutnom svjetskom geopolitičkom poretku. Upravo to je tema ovog bloga, definisati šta su to zapravo male države, te iznijeti valjanu argumentaciju tezi da one zapravo mogu biti značajnim dijelom međunarodnog poretka, nosioci vladavine prava, multilateralne i pregovaračke diplomatije.  Države poput Bosne i Hercegovine (BiH) te kao već pomenute Švicarske mogu  nam poslužiti kao primjeri ali i argumentacija kojim akcijama podstaći kooperaciju između država, kako ponuditi pozitivne promjene ali i iskoristiti svoje pravo na glas u poretku u kojem najviše pažnje dobijaju velike svjetske sile.

_______________________________________________________

Cijeli blog preuzmite ovdje!
Blog nastao u sklopu programa “Mladi i sigurnost”; dvodnevne radionice sa studentima Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva i Banja Luke, koju je realizovala Vanjskopolitička inicijativa BH u okviru saradnje sa Ambasadom Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Leave your comment