Provedba projekta “Mladi i sigurnost”

Categories:
Comments: 1

U bliskoj suradnji s Ambasadom Švicarske u Bosni i Hercegovini, s ciljem promovisanja  kandidature Vlade Švicarske za mjesto nestalne članice u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija (kampanja Plus za mir), Vanjskopolitička inicijativa BH će provoditi projekat “Mladi i sigurnost”. 

Švicarska je po prvi put kandidat za nestalno mjesto u Vijeću sigurnosti UN-a za razdoblje 2023.-2024. Jedan od ciljeva projekta je daljnja rasprava o ulozi Švicarske u BiH, kao i njen potencijalno novi status u Vijeću sigurnosti UN -a. Mnogi mladi ljudi već su upoznati s ulogom Ambasade Švicarske u BiH pa će ovaj projekat unaprijediti komunikaciju između mladih ljudi i stručnjaka i diplomatskih predstavnika te motivisati ciljnu skupinu da se uključi u diskusije i rad na jačanju vladavine prava i izgradnji demokratije.

Projekat obuhvata promotivne aktivnosti za kampanju “Plus za mir” među mladima u BiH i donositeljima odluka, kroz rasprave o vrijednostima i potencijalnoj ulozi i utjecaju malih država u Vijeću sigurnosti UN-a, s posebnim naglaskom na ulogu Švicarske. Osim toga, raspravljat će se i o iskustvima BiH kao nestalne članice Vijeća sigurnosti UN-a.

“Mladi i sigurnost” projekat u fokus stavlja saradnju u oblasti obrazovanja, promovisanje bilateralnih odnosa između BiH i Švicarske, ulogu Švicarske u naporima za izgradnju mira, kao i osnaživanje mladih ljudi u BiH.

___________________________________________________

Razdoblje provedbe: Oktobar-Novembar 2021 
Donator: Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini 
Nositelj projekta: Vanjskopolitička inicijativa BH 
Kontakt osoba: Emina Kuhinja, istraživačica – emina@vpi.ba  

Leave your comment