Aklimatizirani na nepromijenjeno stanje? EU, BiH i klimatske promjene

Categories: ,
Comments: 1

Autorica: Hata Kujraković

Zaštita životne sredine, obnovljivi izvori energije zajedno sa klimatskim promjenama već neko vrijeme su pri vrhu agende Evropske unije. U okviru Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama te usvajanjem okvira klimatske i energetske politike EU za period od 2020. do 2030. godine i postizanjem Zelenog plana (Green Deal), postavljeni su ciljevi na nivou EU za smanjenje emisija stakleničkih plinova u svrhu ograničavanja klimatskih promjena. Imajući na umu da je u Bosni i Hercegovini stupio na snagu Pariški sporazum još 2017. godine i da kao potencijalni kandidat za članstvo u EU ima dodatnu motivaciju da dosegne EU 2030 ciljeve, postavlja se pitanje koliko se zapravo radi na tome.

Cijeli blog preuzmite ovdje: Aklimatizirani na nepromijenjeno stanje? EU, BiH i klimatske promjene
Blog nastao u sklopu programa “Aktuelna vanjska politika”

U posljednjem izvještaju Evropske komisije se navodi da je BiH u ranoj fazi pripremljenosti, odnosno da ima određeni nivo pripremljenosti u oblasti okoliša i klimatskih promjena, no i dalje je potrebno dosta toga napraviti za unapređenje pravnog okvira kako bi on bio usklađen sa standardima EU.

Leave your comment