Osobe u pokretu – poboljšanje zaštite od krijumčarenja i trgovine ljudima

Categories:
Comments: 2

U okviru projekta “Bezbjednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu” finansiranom sredstvima Evropske unije te uz podršku udruženja Vaša prava Bosna i Hercegovina (VP BiH) iz Balkanskog vijeća za izbjeglice i migracije, kao i Danskog vijeća za izbjeglice (DRC), Vanjskopolitička inicijativa BH će implementirati projekat pod nazivom “Osobe u pokretu – poboljšanje zaštite od krijumčarenja i trgovine ljudima”.

Zapadni Balkan (ZB) je i dalje tranzitna ruta za iregularne migrante koji pokušavaju da dođu do Zapadne Evrope. Njihova kretanja su najčešće organizovana uz učešće krijumčara/organizatora ilegalnih prebacivanja.

Prema Bosni i Hercegovini je tokom 2020.godine evidentiran pojačan pritisak ilegalnih migracija stranih državljana koji preko teritorije Bosne i Hercegovine nastoje preći u zemlje Zapadne Evrope, što ukazuje da je Bosna i Hercegovina postala tranzitni centar koji je plodno tlo za organizovani kriminal i krijumčarenje ljudi (otvoren prostor za nezakonite migracije, ali i za djelovanje kriminalnih mreža sa posebnim akcentom na krijumčarenje, pa i trgovina ljudima).

Opći cilj projekta jeste razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) u BiH i građana u kontekstu proaktivne zaštite osoba u pokretu kao potencijalnih žrtava krijumčarenja i trgovine ljudima.

Projekat će doprinijeti procesu približavanja EU uspostavljanjem zaštitno-osjetljivog sistema upravljanja migracijama na zapadnom Balkanu uz uspostavljanje odgovarajuće ravnoteže između sigurnosti i zaštite državnih granica i poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda migranata
_______________________________________________________________

Period: Septembar 2021 – Februar 2022
Donator: Evropska unija
Implementator: Vanjskopolitička inicijativa BH
Kontakt osoba: Hata Kujraković, službenica za projekte – hata@vpi.ba

Leave your comment