PAR Monitor 2019/2020

Categories:
Comments: 1

PAR Monitor 2019/2020 rezultat je monitoringa koji su 2020. godine obavile članice Think for Europe mreže i predstavlja zbirni izvještaj ključnih nalaza sa cijelog Zapadnog Balkana u šest područja PAR-a definisanih Principima javne uprave (SIGMA principi). Kao drugo sistematsko praćenje PAR-a koje je u regiji provelo civilno društvo, ovaj izvještaj nudi ne samo usporedbe između uprava Zapadnog Balkana (ZB), već i usporedbu s osnovnim nalazima PAR Monitor-a iz ciklusa praćenja 2017/2018.

Izvještaji PAR Monitora temelje se na sveobuhvatnom metodološkom okviru koji je izradio istraživački tim WeBER-a i koji kombinira kvantitativne i kvalitativne izvore dokaza. Uz SIGMA principe kao osnove monitoringa, izvještaji PAR Monitora su komplementarni onome što rade SIGMA/OECD i Evropska komisija, razlikujući se po tome što građanima i civilnom društvu nude perspektive o tim principima. Zajedno s ovim uporednim regionalnim izvještajem, paket PAR Monitor sastoji se i od šest nacionalnih izvještaja, od kojih svaki uključuje nalaze o ukupno 23 složena indikatora za praćenje dijela SIGMA principa.

U skladu s misijom WeBER inicijative, ova praćenja vođena su potrebom za jačanjem domaćeg pritiska civilnog društva u regiji, odozdo prema gore, posebno iz razloga održavanja potražnje za ovom reformom u slučaju popuštanja uslovljenosti EU do kojeg može doći sa članstvom u Uniji.

PAR monitor za zapadni Balkan dostupan je za preuzimanje ovdje.

Leave your comment