Analizirana kineska strategija: Regionalno sveobuhvatno ekonomsko partnerstvo i sveobuhvatni i progresivni sporazum o transpacifičkom partnerstvu

Categories:
Comments: 1

Autor: Haris Kalač

Sažetak

Veliki broj zemalja pokušava kreirati međusobne sporazume bilo da su to multilateralni ili regionalni, kako bi poboljšali i proširili obim trgovine i povećali  svoj ekonomski rast. Jedna od zemalja koja je bila vrlo aktivna u postizanju tih ciljeva je Kina. Glavni ciljevi ovog istraživačkog rada su analizirati razloge za pridruživanje CPTPP-u i steći bolje razumijevanje kineskog ponašanja u trgovinskim strategijama i kako oni utiču na druge putem sporazuma o slobodnoj trgovini. Nadalje, rezultati studije analiziraju kako Kina koristi sporazume o slobodnoj trgovini da izazove poredak u međunarodnom sistemu i da pritom vide stav Sjedinjenih Američkih Država. Pored toga, ovaj istraživački rad i njegovi zaključci pomažu drugim istraživačima i donosiocima politike u vidu kineskog odlučivanja u oblasti ekonomije i geopolitike.

Ključne riječi: slobodna trgovina, globalna ekonomija, strategije, ekonomski rast, kreiranje politike, Kina

STRAŽIVAČKI RAD U SKLOPU PROGRAMA “VPI BH ISTRAŽIVAČKA PRAKSA”, Vanjskopolitička inicijativa BH, 2021.

Mentorica: Lejla Ramić-Mesihović, PhD

BHS verzija PDF* Analizirana kineska strategija: Regionalno sveobuhvatno ekonomsko partnerstvo i sveobuhvatni i progresivni sporazum o transpacifičkom partnerstvu

Leave your comment