Strateško pozicioniranje zemalja Zapadnog Balkana prema EU i NATO-u u novom milenijumu

Categories:
Comments: 1

Autorica: Ena Jusufbegović

Sažetak

Primarni fokus ovog rada je na analizi strateških kultura i pravaca zemalja Zapadnog Balkana od početka 21. vijeka do danas. Potrebno je uporediti promjene u geostrateškim politikama zemalja Zapadnog Balkana, s obzirom na to da one pokušavaju uspostaviti veze s međunarodnim političkim silama, ali i sa savezima poput Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza. Ovaj rad govori o faktorima i akterima koji utječu na formiranje strateških politika svake zemlje u regiji i analizira promjene u geopolitičkoj sferi. Demokratizacija je zemljama Zapadnog Balkana omogućila da otvore vrata konstruktivnoj međunarodnoj saradnji, što im je dalo priliku da izaberu onu političku stranu koju preferiraju. Veliki izazov leži u prevladavanju političkih prepreka i unutrašnjih previranja kako bi se utvrdila dominantna sklonost vanjskih politika ovih država.

Ključne riječi:

  • strateška kultura,
  • integracija, geopolitika,
  • Zapadni Balkan,
  • Europska unija,
  • Sjevernoatlantski savez.

ISTRAŽIVAČKI RAD U SKLOPU PROGRAMA “VPI BH ISTRAŽIVAČKA PRAKSA”, Vanjskopolitička inicijativa BH, 2021.

Mentorica: Lejla Ramić-Mesihović, PhD

BHS verzija PDF* Strateško pozicioniranje zemalja Zapadnog Balkana prema EU i NATO-u u novom milenijumu

Leave your comment