Ujgursko pitanje: kineska politika u regiji Xinjiang i međunarodne reakcije

Categories:
Comments: 0

Autor: Emir Zukić

Abstrakt

Narodna Republika Kina je najmnogoljudnija država na svijetu. Tamo žive različite etničke grupe. Neki od njih imaju dobre odnose s vladom u Pekingu, dok se drugi suočavaju s raznim problemima. Ovaj će se rad usredotočiti na Ujgurske ljude koji žive u zapadnom dijelu Kine, području koji se zove Xinjiang. Da bismo bolje razumjeli veze između Kine i ujgurskog naroda, važno je znati osnovne činjenice o Xinjiangu i ljudima koji tamo žive. Također je važno znati zašto Kina ulaže toliko napora kako bi ostvarila utjecaj u tom području. Drugi dio članka objašnjava metode koje Kina koristi za kontrolu ljudi u regiji Xinjiang, od video nadzora do logora. Ovaj rad također objašnjava kinesku vanjsku politiku u vezi sa Ujgurima i njihove veze sa Turskom i Sjedinjenim Američkim Državama budući da mnogi Ujguri žive u Turskoj i SAD-u, gdje vode kampanje i proteste protiv zvanične kineske politike u regiji Xinjiang.

Ključne riječi: Kina, islamofobija, Ujguri, genocid, prava manjina, vanjska politika

ISTRAŽIVAČKI RAD U SKLOPU PROGRAMA “VPI BH ISTRAŽIVAČKA PRAKSA”, Vanjskopolitička inicijativa BH, 2021.

Mentorica: Lejla Ramić-Mesihović, PhD

BHS verzija PDF* Ujgursko pitanje: kineska politika u regiji Xinjiang i međunarodne reakcije

Leave your comment