IZGRADIMO DIGITALNU BUDUĆNOST ZAJEDNO: DVODNEVNI DOGAĐAJ ODRŽAN U BRISELU

Categories:
Comments: 0

U utorak i srijedu, 4. i 5. maja, održan je dvodnevni događaj u okviru inicijative Izgradimo budućnost zajedno: EU i zapadni Balkan iz perspektive mladih. Događaj je organizirao Centar za evropske politike (EPC), think tank sa sjedištem u Briselu, u saradnji sa Think for Europe mrežom. Ovaj dvodnevni događaj, održan putem interneta, predstavlja završni događaj u okviru ove inicijative.

Prvog dana događaja održan je zatvoreni sastanak kojem su prisustvovali predstavnici mladih iz svake od zemalja zapadnog Balkana. Predstavnici mladih izabrani su na konsultacijama koje su organizovane krajem prošle godine u okviru istog projekta (više o njima možete pronaći ovdje). Predstavnici mladih sudjelovali su zajedno s predstavnicima organizacija članica Think for Europe mreže, a u grupama su razgovarali o izradi Manifesta o digitalnom prostoru, inicijativi koja poziva na manifest koji će objediniti stavove, probleme i rješenja mladih, za mlade, s ključnim fokusom na digitalne slobode i upotrebu interneta. Samu inicijativu za manje od dvije sedmice potpisalo je gotovo 400 mladih ljudi. Radeći u grupama, mladi su razgovarali o nacrtu Manifesta i onome što smatraju neophodnim da bude sastavni dio takve inicijative. Ova vrsta rasprave i uključivanja mladih jedinstvena je u Evropi.

Drugog dana događaja održana je konferencija Izgradimo budućnost zajedno: Mladi na Balkanu govore o digitalnim pitanjima. Nacrt manifesta je predstavila Lola Paunović, mlađa istraživačica Centra za evropske politike (CEP) iz Beograda. Položaj i stavove mladih predstavila je jedna od učesnica sa prvog sastanka, Tasneem Nasufović, studentica iz Bosne i Hercegovine.

„Obrazovanje je presudan faktor od kojeg treba krenuti, gdje različiti akteri mogu igrati ulogu i doprinijeti okruženju koje će dovesti do sigurnijeg i osnaženog digitalnog prostora“, istakla je Tasneem Nasufović.

Nakon toga, održana je panel diskusija sa sljedećim panelistima: Stephanie Borg Psaila, direktoricom za digitalnu politiku, urednicom GIP Digital Watch-a iz fondacije Diplo, Nikolom Popovićem, članom međunarodnog odbora Evropskog parlamenta za mlade, Alberto Rabbachin, programskim službenikom, Konvergencija medija i društveni mediji, DG CONNECT, Evropska komisija, Paul Butcher, političkim analitičarom iz EPC-a. Moderator je bila Corina Stratulat, viša politička analitičarka iz EPC-a. Razgovarali su o tome šta mladi sa zapadnog Balkana smatraju najvećim prednostima i nedostacima interneta i društvenih medija, kakvu regulativu bi željeli vidjeti i koji bi akteri trebali snositi odgovornost za njezino provođenje. Također su razgovarali o tome kako kreatori EU politika mogu naučiti iz ovih razmatranja. Dali su svoje komentare na Manifest i svoja mišljenja o tome šta ova vježba govori o sposobnosti Balkana da doprinese Konferenciji o budućnosti Evrope.

Paul Butcher predstavio je svoj rad koji je uradio zajedno sa Corinom Stratulat, pozivajući mlade zapadnog Balkana da razgovaraju o digitalnim pitanjima: Lekcije za Konferenciju o budućnosti Evrope. Rad možete preuzeti ovdje.

Dr. Psalia je istakla da EU sa svojim regulatornim okvirom već ima puno uticaja na zemlje izvan EU, te da se to može vidjeti kroz dva primjera – Opća odredba o zaštiti podataka (GDPR) i regulatorni okvir Evropske unije za umjetnu inteligenciju. Kada je riječ o regulaciji, predstavnik EU, Alberto Rabbachin, naglasio je da „iako moramo uključiti državu u procese regulacije, moramo biti oprezni da ne stvorimo „Ministarstvo istine“.

Za više informacija o samoj inicijativi, posjetite www.mladirini.org – platformu za mlade na svim jezicima zemalja zapadnog Balkana, kao i na engleskom. Platforma sadrži blogove, podkaste i infografike iz oblasti zaštite životne sredine, informacionih tehnologija i vladavine prava.

Leave your comment