ISPITIVANJE TRENUTNOG STANJA E KONSULTACIJA U MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I UTVRĐIVANJE KORAKA KOJI VODE KA NJIHOVOM POBOLJŠANJU

Categories:
Comments: 1

Autorica: Tajra Hadžić

Vijeće Evrope je 2008. godine usvojilo Strategiju o inovacijama i dobrom upravljanjuna lokalnom nivou, u kojoj je navedeno 12 principa dobrog upravljanja. (Council of Europe, n.d.). Jedan od principa je „Otvorenost i transparentnost“, u okviru kojeg se tvrdi da informacije o odlukama i prijedlozima zakona trebaju biti dostupne javnosti, kako bi građani mogli doprinijeti radu institucija. Iako su e-konsultacije imale za cilj povećati demokratsko sudjelovanje građana, nisu dostigle svoj puni potencijal u stvarnosti Bosne i Hercegovine (BiH). Od 2017. godine, Vijeće ministara BiH dužno je organizirati e-konsultacije kako bi se povećala legitimnost donošenja politika, međutim to još uvijek nije postalo sredstvo procjene javnog mnijenja, već puko zadovoljavanje zakonske obaveze. U ovom radu se naglašava značaj e-konsultacija za modernu demokratiju i pokazuje kakvo je trenutno stanje online učešća kada je u pitanju Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Nadalje, konkretni prijedlozi, poput promocije na društvenim mrežama, više edukativnih radionica za vladine službenike i javnost, povećana suradnja s nevladinim organizacijama, akademskom zajednicom, medijima, udruženjima građana i slično, ilustrirani su kao učinkoviti koraci koji vode jačoj suradnji između građana i vlade u formuliranju vanjskopolitičkih akata. Glavni cilj ovog rada je predstaviti koji su nedostaci trenutne prakse i demonstrirati konkretne korake koje relevantne institucije mogu provesti kako bi se omogućio bolji sistem e-konsultacija.

Ključne riječi: e-konsultacije; javna rasprava; e-sudjelovanje; vanjska politika; e-demokratija; transparentnost; Bosna i Hercegovina

ISTRAŽIVAČKI RAD U SKLOPU PROGRAMA “VPI BH ISTRAŽIVAČKA PRAKSA”, Vanjskopolitička inicijativa BH, 2021.

Mentor: Lejla Ramić-Mesihović, PhD

BHS verzija PDF* Ispitivanje trenutnog stanja e-konsultacija u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i utvrđivanje koraka koji vode ka njihovom poboljšanju

Leave your comment