Podrška procesu evropskih integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine

Categories:
Comments: 0

O projektu

Vanjskopolitička inicijativa BH, u partnerstvu sa Public Administration International (PAI) iz Velike Britanije implementira drugu fazu dvogodišnjeg, bilateralnog projekta kojeg finansira Good Governance Fund (GGF) iz Velike Britanije. Projekat će trajati do marta 2017. godine.

Budžet

GBP 54,250,00

Cilj projekta

Cilj projekta „Podrška procesu evropskih integracija u FBiH“ je nadogradnja na tekuće i protekle sisteme potpore EU integracija povećanjem učinkovitosti integracije kroz institucionalne reforme i razvoj kapaciteta. Saradnjom sa upravnim tijelima u FBiH uključenim u inicijative za integraciju EU (kantonalna administracija, resorna ministarstva FBIH i Ured za EU integracije pri Vladi FBiH) projekat ima za cilj povećati kapacitete buduće koordinacije EU na održivoj osnovi.

Leave your comment