Moj susjed. Priče upješnog inter-religijskog dialoga unutar i izvan zemalja Višegradske grupe

Categories:
Comments: 1

Opis projekta i ciljevi:

Unutar zemalja Višegradske grupe islamofobija je u porastu, kao i u drugim dijelovima Evropske unije. Uzimajući u obzir instrumentalizaciju izbjeglica muslimana kao izvora nesigurosti od strane vlasti i direktnih prijetnji za nacionalnu sigurnost, ovim projektom želimo skrenuti pažnju na rastuće intolerancije prema Islamu unutar zemalja Višegradske grupe.

Glavni cilj projekta jeste podizanje svijesti mladih unutar V4 zemalja o historijskoj ulozi Islama u Evropskim zemljama, stavljajući naglasak na razumijevanje Isama kao višeglasne religije i njene stvarnosti koja nije usko povezana sa terorizmom ili ratovanjem.

Naši ciljevi su:

1)      Dekonstrukcija netačnih i politički instrumentalizovanih pogleda na osnovu kojih se Islam predstavlja kao opasnost i neprijateljski nastrojena religija

2)      Ponuditi mladim Česima, Mađarima, Bugarima i Slovacima čitanje historije u kojem Islam nije stran evropskoj kulltucije i da uspješni dijalog između Musliama i Krišćana može biti (i, zapravo, i jeste) pravilo, a ne izuzetak

3)      Fokusiranje na obrazovanje mladih iz Centralne Evrope o glavnim stubovima Islama, izlažući ih pričama uspješnog inter-religijskog suživota i dijaloga iz Bosne i Hercegovine.

4)     Ponuditi mladima iz Centrane Evrope mogućnost da istraže vlastite religijske kontekste i identifikuju primjere inter-religijskih zajednica unutar kojih Muslimani i Krišćane žive zajedno tako što će biti pozvani da učeštvuju u fotografskom takmičenju koje će imati za cilj prikazati primjere inter-religijskog dijaloga.Trajanje:  august, 2018. – januar, 2020.Donator:  International Visegrad Fund

Leave your comment