Jačanje kapaciteta i zagovaračkih sposobnosti za veće učešće OCD zemalja Višegradske grupe i zapadnog Balkana

Categories:
Comments: 1

Pozadina

Vanjskopolitička inicijativa BH, u saradnji sa partnerima iz mreže Think for Europe i predstavnicima V4 zemalja provodi projekat u cilju jačanja kapaciteta i zagovaračkih sposobnosti organizacija civilnog društva sa zapadnog Balkana i zemalja Višegradske grupe. Projekat finansira International Visegrad Fund.

Vremenski okvir

mart 2017. – februar 2018.

Cilj projekta

Projekat će se osvrnuti na izazove sistema donošenja politika jačanjem mogućnosti organizacija civilnog društva sa zapadnog Balkana kako bi aktivnije učestvovale u procesu donošenja politika i zagovarale za bolji pravni okvir razmjenom iskustava sa predstavnicima zemalja višegradske grupe V4 (Češka Republika, Mađarska, Slovačka i Poljska). Kroz razmjenu znanja i iskustava unutar regiona zemalja V4 i konzorcij od deset partnera sa zapadnog Balkana, povećat će se kapaciteti i zagovaračke sposobnosti partnera sa ZB. Projekat će unaprijediti kapaciteta partnera iz ZB6 zemalja i njihovu relevantnost unutar i izvan mreže Think for Europe, i unaprijediti novoosnovani Centar za izvrnost za sisteme donošenja politika (CEPS_WeB).

Leave your comment