Centar izvrsnosti za sisteme utvrđivanja politika na Zapadnom Balkanu – CEPS WeB

Categories:
Comments: 0

O projektu

Vanjskopolitička inicijativa BH trenutno sprovodi šestomjesečni projekat kojeg podržava Program za promociju regionalnog istraživanja (RRPP) za Zapadni Balkan i u partnerstvu sa šest organizacije iz regiona (European Policy Centre – Srbija, European Policy Institute – Makedonija, Institut Alternativa – Crna Gora, Institute for Democracy and Mediation– Albanija, Group for Legal and Political Studies – Kosovo).

Partnerske organizacija surađuju u okviru Think for Europe mreže think tankova i centara za istaživanje EU politika u jugoistočnoj Evropi (TEN) koji je osnovan zbog slabe regionalne saradnje u istraživanju EU politika. Tematski fokus TEN-a je baziran, između ostalog, na učešću organizacija civilnog društvo u procesu stvaranja politika i donošenja odluka, regionalne dimenzije procesa pristupanja EU, reforma javne administracije i administrativnih kapaciteta za EU integracije, dobro upravljanje i odgovornost vlade. TEN je skoro započeo projekat „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave“ (WeBER) na kojem učestvuju svi partneri sa ovog projekta.

Budžet

CHF 11,145

Cilj projekta

Cilj projekta jeste stvaranje osnove za uspostavu centra izvrsnosti za utvrđivanje politika, u sklopu institucionalnog okvira kojeg pruža TEN. Projekat je usmjeren za stvaranje potražnje i podizanja svjesti o potrebi istraživanja i analize politika na regionalom nivou gdje postoji mala potražnja, kroz zajedničko istraživanje i zagovaranje. CEPS WeB bi uočio regionalne aspekte sistema utvrđivanja politika, procedure, pristupe i kapacitete koji su zajednički za region i funkcionisao izvan nacionalnih agendi. Projekte aktivnosti su usmjerene na konceptualizaciju CEPS WeB kroz organizaciju interaktivnih radionica za članice TEN mreže i njihovih saradnika.

Leave your comment