FES BiH podrška aktuelnim vanjskopolitičkim analizama

Categories:
Comments: 0

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH (FES) već dugi niz godina pruža podršku Vanjskopolitičkoj inicijativi BH u izradi, objavi i prezentaciji vanjskopolitičkih analiza o najvažnijim temama za BiH i regiju Zapadnog Balkana. U 2021. godini, pored vanjskopolitičkih analiza VPI BH je zajedno sa FES BiH pokrenuo platformu «Aktuelna vanjska politika» namijenjenu bivšim i trenutnim VPI fellows-ima za izradu i objavu kratkih online članaka u različitim formatima (analiza, blog, policy brief i sl.) na aktuelne teme iz sfere vanjske politike usmjerene ka ili vođene od strane BiH. Platforma je prostor da mladi vanjskopolitički analitičari/ke kreiraju sopstveni sadržaj, razvijaju svoju ekspertizu i dobiju prostor u javnosti.

Parteri: Friedrich-Ebert-Stiftung BiH (FES) i Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI)

Kontakt VPI BH: emina@vpi.ba