Sastanak sa načelnikom Opštine Teslić u sklopu projekta – „Pilotiranje mehanizama transparentnosti i integriteta organa vlasti na kantonalnom i lokalnom nivou u BiH”

Categories:
Comments: 0
U petak, 19.03.2020. godine održan je virtuelni sastanak sa načelnikom Opštine Teslić dr Milanom Miličevićem na kom su predstavljeni Standardi integriteta i transparentnosti u postupcima zapošljavanja, dodjele novčanih sredstava pojedincima, neprofitnim organizacijama i privredi putem javnog poziva, javnih nabavki, izdavanja dozvola i saglasnosti te inspekcijskih poslova u kojim postupa Opštinska uprava. Standardi su izrađeni u saradnji sa projektom „Pilotiranje mehanizama transparentnosti i integriteta organa vlasti na kantonalnom i lokalnom nivou u BiH”, a kojeg finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva putem sredstava UK Aid-a i provode TAF Western Balkans (VPI BH jedan od partnera za BiH)  i Lucid Linx Sarajevo.