VPI BH: DA LI SU GRAĐANI/KE NA PRVOM MJESTU JAVNOJ UPRAVI?

Categories:
Comments: 0

U četvrtak i petak (25 – 26.02.2021.) u Beogradu održava se hibridna regionalna konferencija „Građani na prvom mjestu“. Događaj organizuje Centar za evropske politike (CEP), u saradnji sa još pet regionalnih organizacija sa Zapadnog Balkana u okviru Think for Europe mreže, uključujući Vanjskopolitičku inicijativu BH. Konferencija je dio WeBER2.0, regionalnog projekta koji je posvećen osnaživanju civilnog društva i građana/ki kako bi bili spremniji da prate i kontrolišu procese reforme javne uprave.

Hata Kujraković, studentica iz Sarajeva imala je priliku otvoriti konferenciju i poslati jasnu poruku: „Pogledajmo oko sebe – šta vidimo? Vidimo mlade, obrazovane ljude koji masovno napuštaju svoje zemlje. Ovo je posljedica problema sa kojima smo suočeni. Istraživanja pokazuju da su korupcija, nezaposlenost, loš životni standard i nedostatak bilo kakvih izgleda da će se to promijeniti glavni razlozi za preseljenje u inostranstvo.“

U svom govoru je naglasila da su mladi naročito frustrirani i obeshrabreni kada vide kako se u javnom sektoru zapošljava preko štele i istakla je demotiviše sve kada „vidimo da sav novac, trud, vrijeme koje smo uložili u obrazovanje i lični razvoj, žrtve koje smo podnijeli – jednostavno, nisu dovoljni jer nemamo ’vezu’. Zbog ovog osjećaja očaja čini se da nam preostaje samo jedno – otići.“

Tamara Srzentić, ministrica javne javne uprave Crne Gore, rekla je u svom uvodnom obraćanju kako „kada se zajednica okupi radi rješavanja problema, sve je moguće.“ Ona je dodala i da se dešava nekada da planiranje i implementacija politika nisu dobro povezane. „Implementirane politike se mogu uporediti sa automobilom koji je labavo povezan sa točkovima – nećete stići tamo gdje ste željeli i na svom putu ćete povrijediti mnoge ljude,“ rekla je Srzentić.

Srzentić je istakla i to kako bi politike trebalo praviti „započinjući sa korisnicima“, odnosno, imati njih u prvom planu. „Vlada to ne može sama – ako ste dio zajednice, što smo svi mi, možemo pomoći vladama  u stvaranju društva koje svima nama koristi“, rekla je Srzentić.

Programska direktorica CEP-a, Milena Lazarević, je skrenula pažnju kako se čini da vlade u regionu reforme sprovode samo „zbog Brisela“, a ne zbog svojih građana. „Kroz mnoge slučajeve se može vidjeti da, kada se donose zakoni i razmatraju politike, nacrti se šalju Briselu i međunarodnim akterima, ali javne konsultacije, koje bi trebalo da budu srž procesa, često se ne održavaju,“ rekla je Lazarević.

Lazarević je istakla kako je jedna od ideja WeBER2.0 projekta da se promovišu „šampioni iz regiona“, uprave koje najbolje rade u službi građana, kao primjeri dobre prakse za ostale. Ona je dodala da tek  „kada budemo izašli iz kriznog perioda pandemije, mi ćemo vidjeti da li su vlade napredovale, ili zapravo nazadovale, naročito kada je u pitanju transparentnost u donošenju odluka i trošenja budžetskih sredstava,“ rekla je Lazarević.

Uprava koja dobro funkcioniše je ona u kojoj su procesi i institucije kreirane tako da zadovoljavaju potrebe društva koristeći resurse koje imaju na raspolaganju, rekla je direktorica za strategiju i Tursku u Generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje i susjedsku politiku (DG NEAR), Mirjam Feran.

„Želimo da kreiramo sistem koji je zasnovan na partnerstvu koje funkcioniše u oba smjera – i prema civilnom društvu i prema upravi. Ovaj odnos je osjetljiv jer ponekad postoje prepreke, a ponekad i zablude. Stoga, bitno je izgraditi povjerenje između civilnog društva i uprave,“ i dodala da ga nije lako izgraditi. „Pitanja rada sa vladom, upravom i poboljšanja funkcionisanja javne uprave, kao i sama važnost transparentnosti i inkluzivnosti je nešto na šta i zemlje EU neprestano rade, jer to nikada ne staje“, rekla je Feran.

Gregor Virant, direktor SIGMA – zajedničke incijative OECD-a i Evropske unije i nekadašnji ministar javne uprave Slovenije čiji je cilj da podrži reformu administracije zemalja koje se nalaze u procesu pristupanja EU je naglasio kako su „očekivanja brzine napretka na putu u EU u regionu visoka“.

„Moramo shvatiti da se stvari neće dogoditi preko noći: reforme su dug proces. Ne treba da precjenjujemo ono što se može učiniti za dvije godine, ali ni da potcjenjujemo ono što se može učiniti za 10 godina“, zaključio je Virant.

Direktorica VPI BH, Anida Šabanović, prezentovala je rezultate WeBER 2.0 istraživanja u oblasti Razvoj i koordinacija politika, gdje se nastavila praksa nezadovoljstva civilnog društva kada su u pitanju planiranje rada, transparentnost i proces donošenja odluka, kao i kvaliteta konsultacija s civilnim društvom. Kada je u pitanju izvještavanje, širom regije i dalje ne postoji fokus na učinku i isti je usmjeren na aktivnosti.

„Porazna je činjenica da samo 13% anketiranih predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva na regionalnom nivou se slaže u određenoj mjeri da su postupci donošenja odluka od strana Vlada generalno transparentni“, naglasila je Šabanović.

Konferencija se održava u okviru projekta Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER 2.0), koje Vanjskopolitička inicijativa BH sprovodi sa partnerima u okviru Think for Europe mreže i u saradnji sa briselskim Centrom za evropsku javnu politiku (EPC). Za više informacija o projektu, posjetite: www.par-monitor.org