Britanska podrška reformama u BiH

Categories:
Comments: 0

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva pruža podršku zemljama Istočnog partnerstva i zemljama Zapadnog Balkana (Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji) u sprovođenju neophodnih reformi kroz Fond za dobru upravu (Good Governance Fund – GGF). Poseban stub GGF-a je tehnička pomoć namijenjena: reformama za razvoj poslovnog okruženja i upravljanja privredom, izgradnji kapaciteta u javnoj upravi, borbi protiv korupcije i reformi pravosuđa, reformi javnih preduzeća, te osnaživanju medija i civilnog društva.

Cilj ovakve podrške je veća efektivnost političkih i privrednih institucija u gorenavedenim zemljama. U planu je da se ovakav vid podrške pruža u iduće tri i po godine (počev od 2020. godine) sa raspoloživim sredstvima koja se utvrđuju za svaku fiskalnu godinu.

Osobe za kontakt:

Anida Šabanović, direktorica (anida@vpi.ba)

Adina Mahić, Viša konsultantica (adina@vpi.ba)