Interakcija ciljeva EU za borbu protiv klimatskih promjena i regulative državnih pomoći u oblasti obnovljive energije

Categories:
Comments: 0

Naš suradnik Davor Vuletić objavio je naučni rad na temu “Interakcija ciljeva EU za borbu protiv klimatskih promjena i regulative državnih pomoći u oblasti obnovljive energije” u Hrvatskom godišnjaku za europsko pravo i politiku.

Ovaj rad analizira interakciju između ciljeva EU za klimatske promjene i propisa o državnoj pomoći u području obnovljive energije kroz hronologiju usvajanja ključnih dokumenata politike EU i srodnog zakonodavstva. Pravila EU o državnoj pomoći nameću određena ograničenja za javno financiranje obnovljivih izvora energije, što je ključno za pravovremeno postizanje ciljeva klimatskih promjena u EU. Članak identificira četiri izazova u tom pogledu. Krajnji izazov za EU je kako pomiriti nauku, tržišnu ekonomiju i energetsku politiku. Još jedan od izazova za EU bila je različita nacionalna energetska politika prije nego što je ‘pojam energetski’ uveden u Lisabonski ugovor. Treći izazov za Komisiju je kako pomjeriti pitanja klimatskih promjena na najviši nivo odlučivanja. Konačni izazov je okvir državne pomoći koji podržava ublažavanje klimatskih promjena, čije bi nadolazeće promjene trebale riješiti jaz između ambicija i realnosti. Cilj rada je procijeniti dosljednost politike zakonodavstva EU o klimatskim promjenama kako bi se utvrdilo je li vjerodostojnost EU kao “zelenog lidera” samo nominalna. Pojam “nominalnog zelenog lidera” povezan je s dosljednošću zakonodavstva EU o klimatskim promjenama koje, čini se, nisu imale očekivani učinak utvrđen Kjotskim protokolom i Pariškim sporazumom. Rad donosi ambiciozne politike licem u lice s podacima o državnoj pomoći za klimatske i energetske ciljeve i upoređuje ih s tehnološkim očekivanjima u uvođenju obnovljivih izvora energije. Pitanje koje se postavlja jeste je li vrijeme da EU više uravnoteži razumijevanje ‘zajedničkog interesa’ prema ublažavanju klimatskih promjena na štetu određenih elemenata politike konkurencije.

Ključne riječi: klimatske promjene, konkurencija, proizvodnja električne energije, unutarnje tržište, obnovljivi izvori energije, državna pomoć.

Tekst na engleskom jeziku dostupan je na linku.

Cijeli godišnjak možete pogledati na:

Vol 16 (2020): ONLINE FIRST | Croatian Yearbook of European Law and Policy (cyelp.com).