Završena dvodnevna aktivnost Mladi online: Čujemo li se? Aktiviraj se!

Categories:
Comments: 0

U četvrtak, 12.11.2020. godine završena dvodnevna aktivnost Vanjskopolitičke inicijative BH Mladi Online: Čujemo li se? Aktiviraj se! u okviru projekta Izgradimo Budućnost zajedno: EU i Zapadni Balkan iz perspektive mladih, a koja se sastojala od jučerašnje fokus grupe sa mladima iz cijele Bosne i Hercegovine i današnje panel diskusije koja je obuhvatila je stručnjake i predstavnike mladih sa jučerašnjeg događaja, sa ciljem da se podigne svijest o tematici interneta i socio-političkom angažmanu mladih prema široj publici, te da se pruže konkretna rješenja.

Tokom posljednjih nekoliko godina, obim i upotreba digitalnih alata poput društvenih medija, značajno su se proširili u mnogim sferama našeg svakodnevnog života. Jedna od njih je politička sfera, gdje se građani uključuju u diskusije i debate i prikupljaju informacije o političkim dešavanjima. Cilj događaja je istražiti prakse i stavove mladih o tom pitanju, radi utvrđivanja načina na koje se društveni mediji mogu koristiti kao alat za jačanje demokratije. Teme o kojima se diskutovalo bile su internet slobode, dezinformacije i lažne vijesti.

Predstavnici mladih koji su diskutovali na jučerašnjem događaju, danas su imali priliku prezentovati svoje stavove, mišljenja i zaključke o društvenim mrežama i internetu općenito, kao sredstvu za njihovo svakodnevno djelovanje. Također, uz razgovor sa osobama koje direktno djeluju u ovoj sferi, kao što su to Irhana Čajdin iz Grupe 9 i Emir Zulejhić sa portala Raskrinkavanje.ba, došli su do novih spoznaja o praksama koje se tiču mladih na mreži. Ispred Delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini, obratio se i Vladimir Pandurević, voditelj programa za civilno društvo, EIDHR, te istakao kako je aktivna saradnja sa mladima ono što ovakve projekte čini uspješnim.

Neki od zaključaka sa jučerašnje diskusije uključuju ‘’dvije strane medalje’’ odnosno interneta, gdje su mladi izdvojili sljedeće: Informisanost, online društveni aktivizam i uvezivanje sa porodicom i prijateljima kao pozitivne strane, a lažne vijesti, loš uticaj na psihičko stanje korisnika, te govor mržnje kao negativne. Uz to, mladi su svoje diskusije posvetili i raspravi o mogućim rješenjima, te tu izdvajaju prijavljivanje negativnog sadržaja, kontinuiranu edukaciju mladih ljudi, te naznačavanje upotrebe filtera za uljepšavanje na objavljenim fotografijama.

Mladi online: Čujemo li se? Aktiviraj se! je dio projekta Izgradimo budućnost zajedno: EU i Zapadni Balkan iz perspektive mladih (Make Future Together: EU and the Western Balkans from the Youth Perspective) koji implementira Vanjskopolitička inicijativa BH u saradnji sa  članicama regionalne Think for Europe (TEN) mreže, Institutom za međunarodne odnose iz Rima, Centrom fondacije Bronislaw Geremek iz Varšave i Centrom za evropsku politiku iz Brisela. Projekat finansira Evropska unija u sklopu programa Evropa za građane i građanke.