Predstavljanje analize “Energetska geopolitika na Balkanu – Geopolitika i evropske integracije Zapadnog Balkana”

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH i Fondacija Friedrich Ebert organizovale su na nešto drugačiji način u periodu pandemije COVID – 19 predstavljanje političke analize “Energetska geopolitika na Balkanu – Geopolitika i evropske integracije Zapadnog Balkana” autora prof. dr. Seada Turčala.

Predstavljanje je snimano na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u video formatu emisije, gdje je voditelj razgovarao s našim panelistima koji su dali svoj osvrt na rukopis autora. Video sadržaj kojeg možete pogledati ovdje, također će biti distrubiran televizijama I ostalim elektronskim medijima.

U predstavljanju analize su, pored autora, sudjelovali i prof. dr. Ešref Kenan Rašidagić s Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Amer Kapetanović iz Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) i doc. dr. Sanela Klarić, zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, ekspretica i savjetnica u udruženju Green Council.

Analiza energetskog sektora, energetskih politika i strategija moguća je kroz različite pristupe – ekonomski, ekološki, geopolitički i sl. U središtu ove analize bio je geopolitički pristup. U ovom pristupu države i akteri koje bismo mogli označiti unitarnim ili približno unitarnim (unitary-like actors) imaju presudan utjecaj u energetskom sektoru.

Geopolitički pristup energetskim pitanjima ili energetska geopolitika neodvojivo je povezana sa energetskom sigurnošću, koja je unutar tog pristupa osnovni cilj svake energetske politike, za razliku od ekonomskog ili ekološkog pristupa u kojem se preferiraju pitanja održivosti, kompetitivnosti i sl.

U geopolitičkom pristupu, u prvom redu se promatra geografski položaj određene države ili regije iz perspektive lokacije energetskih resursa koji su joj potrebni, te se analizira njihova pristupačnost, akteri koji ih kontroliraju, cijena, postojeće i alternativne transportne rute, odnosi na regionalnom i globalnom tržištu, tržišni mehanizmi i regulatorni okvir koji mogu utjecati na ponašanje aktera, raspoloživost vlastitih energetskih resursa i upravljanje njima, te političke odluke, način i okvir unutar kojeg se one donose.

Analiza je dostupna ovdje.