Još uvijek bez dovoljnih informacija o učinku vlade

Categories:
Comments: 0

Prvi rezultati praćenja reforme javne uprave (PAR Monitor 2019/2020)

U oblasti razvoja javnih politika, PAR Monitor 2019/2020 je započeo sa ispitivanjem koje su to informacije dostupne građanima o učinku i rezultatima vlada na Zapadnom Balkanu.

Nalazi pokazuju da građani zemalja regije, osim u BiH i, u manjoj mjeri, Sjevernoj Makedoniji, nemaju pristup osnovnim informacijama o radu njihovih vlada; nivo detalja koji je dat u godišnjim izvještajima o radu je mahom nedovoljan za ostvarenje djelotovornog nadzora od strane javnosti. U pogledu razumljivosti i podacima o učinku u navedenim izvještajima situacija je još slabija, a pogotovo je neredovno izvještavanje o sprovođenju centralnih strateških dokumenata.

Ovaj ciklus omogućava praćenje i upoređivanje trendova u odnosu na polazne rezultate iz PAR Monitora 2017/18, i, regionalno gledano, može se uočiti gotovo neznatan napredak. Iako su vlade nešto revnosnije u izvještavanju o svom radu i o sprovođenju centralnih strateških dokumenata, u pogledu kvaliteta izvještavanja situacija je gotovo nepromijenjena – ne objavljuju se otvoreni i rodno rasvrstani podaci, skoro da nema podataka o učinku i rezultatima rada, što je bio slučaj i u prethodnom ciklusu praćenja.

Uprkos opštoj slici, u nekim od zemalja regije je u periodu između dva ciklusa monitoringa došlo do značajnih promjena. Kosovo, koje je prošlog puta bilo ocijenjeno najbolje od svih zemalja, u ovom krugu je postiglo samo jedan bod, usljed problema u formiranju vlade i neusvajanja godišnjeg izvještaja.

Sa druge strane, najveće pozitivne promjene su zabilježene u Sjevernoj Makedoniji, u odnosu na vrlo nizak rezultat prošlog puta, kada je imala 0 bodova i potpuno odsustvo izvještavanja. Nakon perioda političkih nemira, Vlada je uspostavila prakse kao što su redovno izvještavanje o radu, koje su dovele do toga da Sjeverna Makedonija u ovom ciklusu zauzme drugo mjesto po rezultatima u regiji.

U poređenju sa ovim značajnijim promjenama, BiH, Srbija i Crna Gora bilježe tek blagi napredak. Stanje u BiH se poboljšalo u pogledu uključivanja podataka razvrstanih po rodu u informacijama o radu uprave. U Srbiji je nastavljeno potpuno odsustvo redovnog objavljivanja izvještaja o radu Vlade, iako se izvještavanje o sprovođenju centralnih strateških dokumenata donekle poboljšalo. Jedino značajnije poboljšanje u Crnoj Gori odnosi se na redovnost godišnjeg izvještavanja o radu Vlade.

Konačno, u Albaniji nije došlo do promjene kada je u pitanju način na koji Vlada izvještava o svom radu. Usljed nedostatka godišnjeg izvještavanja o radu Vlade i sprovođenju centralnih strateških dokumenata, Albanija je opet na začelju regionalne skale PAR Monitora.