VPI BH kampanja – “EU i BiH?”

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH je prošlog mjeseca na društvenim mrežama organizovala kampanju “EU i BiH?” kojoj je cilj bio aktuelizacija procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini jer je proces rijetko prisutan u javnosti još od dobivanja Mišljenja o aplikaciji za članstvo u EU.

Kampanja “EU i BiH?” se sastojala od promocije 29 video snimaka na stranicama/profilima Vanjskopolitičke inicijative BH na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter u kojima su javne ličnosti i predstavnici institucija BiH i EU, diplomatskog kora, međunarodnih organizacija, civilnog društva, akademske zajednice i medija govorili o evropskom putu Bosne i Hercegovine.

Kampanja je počela 10. aprila video porukom Johanna Sattlera (šefa Delegacije EU i EUSR) i završena je 12. maja porukom Anide Šabanović, direktorice Vanjskopolitičke inicijative BH. Tri ambasadora EU zemalja su uzela učešće u kampanji – Njemačke, Austrije i Švedske. Institucije BiH bile su također predstavljene – članom Predsjedništva BiH (Željkom Komšićem), četvoricom poslanika u Parlamentarnoj skupštini (Sašom Magazinovićem, Nikolom Lovrinovićem, Šemsudinom Mehmedovićem i Borislavom Borenovićem), koordinatorom Ureda za reformu javne uprave (Draganom Ćuzulanom) i direktorom Ureda Vlade FBiH za evropske integracije (Vjekoslavom Čamberom). Također, imali smo video poruke i od Drahoslava Štefaneka, Specijalnog predstavnika za migracije i izbjeglice Vijeća Evrope, Amera Kapetanovića iz Vijeća regionalne saradnje i Nermina Kujovića iz Fondacije Friedrich Ebert. Adnan Ćerimagić, Faruk Hadžić i Denis Čarkadžić, analitičari, su također uzeli učešće. Civilno društvo su predstavljali Leila Bičakčić (CIN), Jasmina Pašalić (VPI BH), Adis Muhović (CPU), Ismail Šehić (BRAVO Fondacija) i Rasim Ibrahimagić (Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH). Akademsku zajednicu su predstavljale Nedžma Džananović Miraščija (Univerzitet u Sarajevu) i Dženeta Karabegović (Univerzitet u Salzburgu). Ispred medija, imali smo video poruke Brankice Smiljanić (Al Jazeera) i Senada Dorića (HEMA TV). I na kraju, učešće je uzela i Amna Popovac, poduzetnica i aktivistkinja.

Video poruke možete pogledati u nastavku: