VPI BH KAMPANJA: Koliko transparentno institucije BiH informišu javnost u vremenu pandemije COVID-19

Categories:
Comments: 0

U demokratskim društvima vlast radi za dobrobit svojih građana i u saradnji sa njima. Jedna od vrijednosti demokratskog uređenja je transparentnost rada njenih upravnih struktura, kao i poštivanje neotuđivih prava njenih građana/građanki.

Proaktivna transparentnosti i sloboda pristupa informacijama su osnovni načini direktne komunikacije između države i njenih građana/građanki. Kako bi se izgradilo povjerenje građana u upravu, ona mora biti transparentna, njen rad mora biti vidljiv i razumljiv građanima, jer se time smanjuje mogućnost korupcije i zloupotrebe vlasti, te omogućuje građanima/građankama da uzmu aktivno učešće u donošenju odluka.

 

Vanjskopolitička inicijativa BH je od početka aprila na društvenim mrežama provodila kampanju o tome koliko transparentno institucije BiH informišu javnost u vremenu pandemije COVID-19. Na objavljenim infografikama obuhvaćene su nadležne institucije na državnom i entitetskom nivou.

Ovom kampanjom Vanjskopolitička inicijativa BH je željela pokazati građanima da web stranice institucija postoje radi njih i da oni imaju pravo (ali i obavezu) da prate rad institucija kao i način informisanja.

Cilj je bio i to da se građani/građanke dodatno motivišu da potrebne i provjerene informacije traže od nadležnih institucija i da sami saznaju da li je to moguće i u kojoj mjeri.