Западни Балкан 2030 – визије, жеље, реалности…

Categories:
Comments: 0

Давор Вулетић, предсједник Скупштине ВПИ БХ био је панелиста на регионалној економској конференцији у Београду – Западни Балкан 2030, визије, жеље, реалности.

Овом приликом, истакао је да економије ЗБ већ добрим дијелом јесу дио економије ЕУ због ширења правног оквира ЕУ на ЗБ који утиче и на модалитете економског развоја региона попут техничких стандарда, конкуренцијског и права државних помоћи. ЕУ интеграције јесу основни правац кретања региона а трговина с ЕУ доминантна, али не треба искључивати потенцијале развоја економских односа и интензивније пословне сарадње с Кином, Русијом и Турском.

Развој транспортне и енергетске инфраструктуре до 2030 би могао имати кључну улогу у економском развоју региона уз паметно инвестирање у истраживања и образовање. На сличан начин размишљају и државе чланице ЕУ. Визија ЗБ до 2030 је пуно чланство у ЕУ но у економском смислу ЗБ би ипак могао остати периферија ЕУ због ниске конкурентности у односу на развијеније чланице.

На Конференцији су учествовали представници политичког живота, регионалних иницијатива, међународних организација, фирми из Њемачке и региона те организација цивилног друштва.