Анализа: “Утјецаји Споразума о стабилизацији и придруживању те ЦЕФТА2006 на процес еуропских интеграција земаља ЗБ6 и на регионалну сурадњу: Постигнућа и пут напријед.”

Categories:
Comments: 0

Вањскополитичка иницијатива БХ је 10.09.2018. године организирала представљање регионалне анализе “Утјецаји Споразума о стабилизацији и придруживању те ЦЕФТА2006 на процес еуропских интеграција земаља ЗБ6 и на регионалну сурадњу: Постигнућа и пут напријед.”

Лејла Рамић-Месиховић, директорица Вањскополитичке иницијативе БХ представила је налазе истраживања за Босну и Херцеговину и земље у региону те нагласила да се извјештај састоји од два дијела и написан је на 460 страница. Први дио односи се на анализу ефеката ССП-а за Македонију, Албанију и Србију, док други дио доноси анализу ефеката ЦЕФТА-е за свих шест земаља.

Предсједник Скупштине Вањскополитичке иницијативе БХ Давор Вулетић је напоменуо да у БиХ велики изазов представља политичка ситуација, а иако су и друге земље регије имале политички турбулентна времена оне су имале и дружи период стабилизације, док је у БиХ присутан континуирани процес политичке дестабилизације што утиче на рад институција и формирање правног оквира за боље функционирање БиХ унутар ЦЕФТА-е.

У изради студије су, уз Вањскополитичку иницијативу БХ учествовали су и Европски покрет у Србији, који је био координатор цијелог пројекта, Европски покрет из Црне Горе, приштински Институт Риинвест, Институт за међународне студије из Албаније и Институт за еуропске политике из Скопља.

Представљање анализе организирано је у оквиру пројекта Ефекти инструмената процеса стабилизације и придруживања на интеграције држава Западног Балкана и регионалну сарадњу, уз финансијску подршку Амбасаде Савезне Републике Њемачке у Србији и Фондације Институт за отворено друштво.

Analiza: "Utjecaji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te CEFTA2006 na proces europskih integracija zemalja ZB6 i na regionalnu suradnju: Postignuća i put naprijed."