Analiza: „Evropska (re) konekcija Balkana – potraga za novim modalitetima saradnje”

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH je u saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung BH i Vanjskotrgovinskom komorom BiH, 25.6.2018. godine organizovala predstavljanje analize „Evropska (re) konekcija Balkana – potraga za novim modalitetima saradnje” autora Igora Kosića. Cilj ove analize je skretanje pažnje ključnih zainteresovanih strana i javnosti na značaj regionalne saradnje šest zemalja Zapadnog Balkana, na dosadašnja postignuća, i kakvi izazovi i prepreke stoje u procesu evropskih integracija. Analizu CEFTA-e kao platforme za regionalne trgovinske integracije iz perspektive Bosne i Hercegovine, slijedilo je predstavljanje novog Regionalnog ekonomskog prostora i Višegodišnjeg akcionog plan za to područje.

Nove inicijative i poticaji iz EU predstavljaju nove prilike da se u središte interesa vrate strukturalne socio-ekonomske reforme te analiziraju obaveze iz višegodišnjeg Akcijskog plana za regionalni ekonomski prostor u oblasti trgovine, investicija, mobilnosti i digitalnih integracija, rekao je autor analize, Igor Kosić.

Učesnici panela, Adnan Muminović, ekonomski savjetnik u Uredu Specijalnog predstavnika EU, Amila Šehić, predstavnica Vanjskotrgovinske komore BiH, Odjel za  makroekonomiju i Lejla Ramić-Mesihović, direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH, u svom obraćanju su se fokusirali na iskustva i preduslove za bolju regionalnu saradnju te naglasili da bi uklanjanje necarinskih barijera povećalo potencijal rasta BiH i regije.

Prisutnima se obratio i potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, Bruno Bojić te istakao da je rad na evropskim projektima važan kako bi se privredna društva što bolje povezala, ali i da Bosna i Hercegovina sa zemljama Balkana ima vanjskotrgovinski promet viši od 70 posto.

Evropska (re)konekcija Balkana