Poruke sa Zapadnog Balkana: Vladavina prava srž evropskih integracija

Categories:
Comments: 0

Prijedlog praktične politike koji sadrži 12 preporuka za oživljavanje procesa proširenja Evropske unije predstavljen je 21. juna u Beogradu, na međunarodnoj konferenciji „Poruke sa Zapadnog Balkana“. Lejla Ramić-Mesihović, direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH predstavila je nalaze istraživanja za Bosnu i Hercegovinu i osvrnula se na trenutni proces evropskih integracija u državi i regionu.

Potpredsednik EPuS Vladimir Međak rekao je, predstavljajući preporuke, da se studija bazira na dvije osnovne premise – da u EU postoji želja da se proširi i da u zemljama Zapadnog Balkana postoji volja da se obavi reformski proces kojim bi bile ispunjene pretpostavke za ulazak u EU.

„Suština problema je što postojeći okvir nije dobar. Način na koji se sada vode pregovori je od jednog open-ended procesa postao never-ending proces i to je nešto što jasno mora da se kaže“, kazao je Međak.

Ambasador Njemačke u Srbiji Aksel Ditman izrazio je zadovoljstvo što je ambasada imala priliku da podrži projekat u okviru kojeg je predstavljeno 12 preporuka te je poručio: „Naše dvije ključne poruke su da ostajemo posvećeni eurointegracijama regiona zasnovanih na principu zasluga, kao i da su u srcu procesa pristupanja unutrašnje reforme u zemljama kandidatima, a naročito vladavina prava.“

Predstavnici šest organizacija civilnog društva iz regiona predstavili su, u okviru dva panela konferencije, studiju o efektima Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj i istočnoj Evropi (CEFTA) i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) na proces reformi u zemljama Zapadnog Balkanastudiju o efektima Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj i istočnoj Evropi (CEFTA) i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) na proces reformi u zemljama Zapadnog Balkana.

U izradi studije su, uz Evropski pokret u Srbiji koji je bio koordinator celog projekta, učestvovali stručnjaci iz regiona iz Evropskog pokreta iz Crne Gore,Vanjskopolitičke inicijative BH iz Sarajeva, prištinskog Instituta Riinvest, Albanskog instituta za međunarodne studije i Instituta za evropske politike iz Skoplja.

Međunarodna konferencija organizovana je u okviru projekta Efekti instrumenata procesa stabilizacije i pridruživanja na integracije država Zapadnog Balkana i regionalnu saradnju, uz finansijsku podršku Ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji i Fondacije Institut za otvoreno društvo.