Промоција владавине права на западном Балкану: Колико је БиХ спремна за отварање преговарачких поглавља?

Categories:
Comments: 0

Вањскополитичка иницијатива БХ организовала је у Сарајеву, 29.03.2018. панел дискусију на тему “Промоција владавине права на западном Балкану: Колико је БиХ спремна за отварање преговарачких поглавља?” у оквиру регионалног пројекта којег имплементира у склопу Think for Europe мреже “Мјерила ЕУ реформи-колико учинковито?BENCHER”.

Учеснице панел дискусије, Неџма Џанановић-Мирашчија, доцентица Факултета политичких наука Универзитета у Сарајеву, Инела Хаџимешић, Иницијатива за мониторинг ЕУ интеграција и Лејла Рамић-Месиховић, директорица Вањскополитичке иницијативе БХ нагласиле су значај кредибилнијих реформских процеса у области владавине права како би БиХ могла напредовати у процесу ЕУ интеграција.

Лејла Рамић-Месиховић је представила главне назале анализе за БиХ која је рађена у оквиру пројекта назива чији назив индицира да ће наредни кораки у процесу интеграција државе довести до “падања маски” те да ће морати доћи до веће одговорности надлежних инстуција. Учеснице панела су се сложиле да је учешће цивилног друштва и стручне заједнице неопходно како би се отворио дискурс о овим темама и вршио притисак и мониторинг рада институција те да се реформе не могу радити само декларативно.

Осврћући се на регионални апект пројекта, наглашено је да проблеми БиХ нису једниствени те да их дијеле већина земаља региона, стога је битно да приступ међународне заједнице и Европске уније у постављању мјерила и смјерница за условљавање узме у обзир те околности како би био што учинковитији.

Догађају су приствовали представници институција, политичких странака, невладине зајединце и међународних институција те је током дискусије наглашен значај заједничког ђеловања свих актера у подржавању реформских процеса.

Пројекат је реализован уз финансијку подршку European Fund for the Western Balkans и Open Society Fund.

Конкретизација процеса еуропских интеграција: Маске ће падати (Бенчкмаркс у Босни и Херцеговини) (dostupna na latinici)

Regional-Analasis-edit-21.12-2.pdf Reforming from the Bench-Marking Offside (регионална анализа – доступна на енглеском језику)

Zagovaranje i promocija vladavine prava na zapadnom Balkanu: Koliko je BiH spremna za otvaranje pregovarackih poglavlja?