Reforma javne uprave u BiH: Seminar za predstavnike DRG u okviru WeBER projekta

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH, u saradnji sa SIGMA/OECD je organizovala jednodnevni seminar za predstavnike Državne radne grupe u okviru WeBER projekta kako bi predstavila rezultate monitoringa reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini koje je izradila SIGMA te prve rezultate monitoringa WeBER projekta.

Događaju su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva iz BiH koji čini Državnu radnu grupu za monitoring reforme javne uprave na lokalnom nivou te predstavnici organizacija koje sprovode grantove u okviru WeBER projekta. Chloe Berger, šefica Sekcije operacija za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave iz Delegacije EU u BiH je pozdravila učesnike i istakla važnost uključivala civilnog društva u proces reformi.

Primož Vehar, Brian Finn i Marian Lemke, stručnjaci SIGME su predstavili glavne rezultate i preporuke za BiH iz Izvještaja za 2017. godinu iz oblasti Upravljanja javnim finansijama, izrade i koordinacije politika, državne službe i upravljanja ljudskim resursima, odgovornosti i pružanja usluga te javnih nabavki. Anida Šabanović, istraživačica na WebER projektu je predstavile prve rezultate monitoringa. Takođe, predstavnici WeBER platforme u BiH, Transparency International u BiH i Centar za istraživačko novinarstvo kao i dobitnici malih grantova u okviru WeBER projekta za monitoring reforme javne uprave na lokalnom nivou su predstavili nalaze svojih projekata. Vedrana Faladžić i Aneta Raić iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH su predstavile naredne aktivnosti ove institucije u provođenju reformi te priprema za novi Strateški okvir.