Radionica: Vještine pregovaranja za žene

Categories:
Comments: 0

U periodu od 05.02.2018. do 10.02.2018. godine, Vanjskopolitička inicijativa BH u saradnji sa Ambasadom SAD u BiH, organizovala je dvije trodnevne radionice u Sarajevu i Tesliću, u cilju osnaživanja bh. političarkih i političko-društvenih aktivistica kada su u pitanju vještine pregovaranja koje će im pomoći u daljnjem radu i zalaganju za svoja i prava svih žena u BiH.

Predavačica na ovu temu je bila svjetska stručnjakinja za oblast Pregovaranje na radnom mjestu, gđa Deborah Kolb, emeritus Pravnog fakulteta na Harvard Univerzitetu, stručnjakinja za oblast Pregovaranje na radnom mjestu, a posebno je zanima odnos između pregovaranja i rodnih pitanja.  Još krajem osamdesetih godina dvadesetog stoljeća počela se baviti rodnim pitanjima, kada je ova oblast bila još uvijek prilično zapostavljena. Prof.dr. Kolb je autorica nekoliko knjiga od kojih najrecentnija nosi naziv: “Pregovaranje u poslu – pretvoriti male pobjede u veliku dobit”.

Razgovarajući sa učesnicama profesorica je skrenula pažnju da, kada su u pitanju pripreme za pregovaranje, uvijek na umu treba imati argumente koji se mogu odbraniti. Potrebno je sagledati šta druga strana ima. Poznavanje činjenica ima dvostruki utjecaj. Imat će se veći legitimitet u postavljanju zahtjeva i lakše će se pronaći prednosti  te  je tako veća mogućnost da pregovori uspiju. Ono što je dobro za vas, dobro je i za organizaciju. Važno je razumijeti drugu stranu – prepoznati pet razloga da druga strana kaže “ne”. Ako se poznaje perspektiva druge strane, lakše se nosi sa istom.

Prof. dr. Kolb je učesnica, između ostalog, pokazala koliko je za samopouzdanje važna priprema za pregovaranje i da se ista sastoji od sagledavanja pregovaračke pozicije druge strane, ali i od definisanja onoga što zaista želimo. Takođe, jedan od zaključaka je bio da je dobro imati nekoga na svojoj strani, nekoga ko može dati pravi savjet u pravom trenutku.

Uz dinamične vježbe i naučene vještine, simulacije pregovaranja su osnažile učesnice za daljni rad i uspješnije pregovaranje u svakodnevnom poslovnom, društvenom i političkom životu.

Vještine pregovaranja za žene