Sastanak Državne radne grupe u okviru WeBER projekta

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH, u okviru WeBER projekta, kojeg finansira Evropska komisija i sufinansira Ministastvo vanjskih poslova Kraljevine Holandija, organizovala je 25.10.2017. godine u Sarajevu sastanak sa organizacijama civilnog društva iz BiH, koje su članice Državnih radnih grupa (DRG) za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou.

Na sastanku su predstavljeni dosadašnji rezultati te naredne aktivnosti u okviru WeBER projekta. Takođe, organizacije dobitnice grantova su predstavnicima DRG predstavile svoje projekte i aktivnosti. Kroz diskusiju i upoznavanje sa aktivnostima unutar svoje lokalne zajednice, predstavnici DRG su zaključili da je obavezna dalja edukacija službenika na kantonalnom i lokalnom nivou o RJU, kao i da je bitno što više građanima približiti i objasniti šta njima predstavlja reformisana javna uprava (brza, profesionalna i efikasna administracija, jednostavnije procedure, nema više čekanja u redovima, transparentnost u trošenju javnih prihoda i zapošljavanju…).

U drugom dijelu sastanka, viša stručna saradnica za odnose s javnošću PARCO BiH, Vedrana Faladžić je kroz svoju prezentaciju upoznala učesnike o aktivnostima koje se tiču RJU u BiH te pozvala predstavnike OCD da se aktivno uključe u javne konsultacije koje će se u narednom periodu održati u Sarajevu i Banja Luci. Aneta Raić, šefica jedinice za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju je govorila o narednim koracima i planovima PARCO BiH.

Sastanak Državne radne grupe u okviru WeBER projekta