Trening za članice Kluba Parlamentarki FBiH

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH, u saradnji sa Klubom Parlamentarki Predstavničkog Doma Parlamenta FBiH organizovala je trodnevni trening o političkoj ekonomiji i rodnoodgovornom budžetiranju u Konjicu (9.-11.10.2017. godine). Ovaj trening je nastavak dugogodišnje uspješne saradnje VPI BH s predstavnicama Kluba Parlamentarki FBiH u cilju jačanja kapaciteta članica i pružanja stručne pomoći za realizaciju planova i inicijativa.

Prilikom uvodnog obraćanja, Kenela Zuko, predsjednica Kluba Parlamentarki PD FBiH naglasila je značaj saradnje Kluba sa nevladinim sektorom i intenziviranja napora zastupnica ka raznim inicijativama te koristi ovako intenzivnog treninga za buduće aktivnosti članica.

Zastupnice su imale priliku diskutovati o političkom, ekonomskom i pravnom sistemu BiH, kao i zemalja u regionu, Evropi i svijetu te ulozi države u ekonomiji i svijetu. Jedna od tema diskusije bilo je i trenutno stanje u svijetu i šta je ono što svijet zabrinjava i koliki je uticaj na BiH. Kroz analizu ekonomskih programa stranaka u BiH i Evropi, zastupnice su zajedno sa predavačima diskutovale o mogućim rješenjima za domaći ekonomski razvoj. O rodnoodgovornom budžetu i utjecaju koji zastupnice u Parlamentu FBiH mogu izvršiti kako bi se osigurala veća transparentnost potrošnje budžetskih sredstava i osiguralo da se to radi na rodnoodgovoran način govorila je Irma Efendić Adžajlić.

Projekat  je finansiran grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).

Trening "Politicka ekonomija i rodnoodgovorno budzetiranje"