Predstavljanje analize „Reformski procesi BiH u labirintu (samo)nametnutih očekivanja”

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH organizovala je danas, 14. juna 2017. godine u Sarajevu javno predstavljanje analize Reformski procesi: BiH u labirintu (samo)nametnutih očekivanja autora Igora Kosića.

Cilj ove analize Vanjskopolitičke inicijative BH, koja je realizovana u okviru Programa razvoja mladih profesionalaca u think-tank organizacijama koje finansira Fondacija za otvoreno društvo, bio je demistificiranje procesa ostvarivanja zadanih ciljeva Reformske agende i objektivni pregled stanja iz koji daje prostora za učenje iz prethodnih lekcija.

U osvrtu na analizu, komentatori, Adnan Muminović, politički i ekonomski savjetnik Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH i Denisa Sarajlić, mentor pri izradi analize i predsjednica Skupštine VPI BH, naglasili su važnost informativne dimenzije ove analize, koja na jedinstveni, objektivan način predstavlja pregled i evaluaciju napretka Bosne i Hercegovine u ostvarivanju ciljeva Reformske agende. Učesnici panela su podvukli da je jedan od ključnih problema predstavljanja Reformske agende i njenih ciljeva zapravo komuniciranje istih s širom javnosti, kako prilikom izrade samog dokumenta tako i kroz provođenje mjera.

U centru diskusije koja je uslijedila nakon prezentacije i osvrta komentatora, našla su se pitanja, dileme, te različita mišljenja i tumačenja u vezi sa mogućim posljedicama dnevno političkih previranja te blokiranja napretka i potencijalnog kraja provođenja Agende. Istaknuto je da je trenutni zastoj u provođenju mjera Agende odraz nedovoljne opredjeljenosti vlasti za osiguravanje stabilnosti države i napretka na njenom putu ka Evropskoj uniji. Iako su se učesnici složili da je Reformska agenda bila neophodna da bi pružila jedinstveni i stuktuirane smjernice za provođenje socio-ekonomskih reformi, u obzir nisu uzete mnogi ključni socijalni aspekti koji bi mnogo vidljiviji napredak na provođenju reformi, kako za vlasti, tako i za širu javnost.

Preuzmite analizu ovdje ⟶ Reformski procesi: BiH u labirintu (samo)nametnutih očekivanja

Predstavljanje analize "Reformski procesi: BiH u labirintu (samo)nametnutih očekivanja"