Seminar za OCD iz BiH: “Učinkovito praćenje javnih politika”

Categories:
Comments: 0

Vanjskopolitička inicijativa BH, u okviru WeBER projekta, kojeg finansira Evropska komisija i sufinansira Kraljevina Holandija, organizovala je seminar za organizacije civilnog društva iz BiH “Učinkovito praćenje javnih politika”, u saradnji sa Višegrad fondom. Seminar je održan 18.-21. aprila na Ilidži.

Na seminaru se diskutovalo o Konceptnom dokumentu Državne radne grupe za reformu javne uprave i osnivanje Državne radne grupe u BiH (DRG). DRG je državni konsultativni mehanizam za učešće civilnog društva u dijalog sa nadležnim državnim organima o dizajnu i praćenju procesa reforme javne uprave (RJU) u BiH. 22 organizacije civilnog društva su pristupile DRG u BiH.

Predstavnici organizacija civilnog društva i medija imali priliku slušati predavanja o procesu pisanja i monitoringa javnih politika od Corine Stratulat iz European Policy Centre iz Brisela te o monitoringu procesa reforme javne uprave od stručnjakinje za reformu javne uprave, Milene Lazarević iz Centra za evropske politike, koordinatora WeBER projekta iz Beograda.

Za više informacija o projektu posjetite http://www.par-monitor.org/

Seminar za OCD iz BiH: "Učinkovito praćenje javnih politika"